dijous, 7 de maig de 2009

15 x 15

Gracias Clara

dimarts, 5 de maig de 2009

No tot es cosir

Abans
Tomàtigues, pebres, albergínies i carabassins
Ara a esperar que tot es faci gran

dilluns, 4 de maig de 2009

Colxa de la Amistat

Dia de la Mare

Mig fet i el que va quedar,
109 exagonos