dimarts, 5 de maig de 2009

No tot es cosir

Abans
Tomàtigues, pebres, albergínies i carabassins
Ara a esperar que tot es faci gran