dilluns, 4 de maig de 2009

Dia de la Mare

Mig fet i el que va quedar,
109 exagonos