dimarts, 9 de febrer de 2010

Intercanvi de cors a Mr

El que jo he rebut de na Julia (Manjuen)
El que vaig enviar jo a na Judith (yo soy esa)