dijous, 26 de febrer de 2009

Acabant les feines de febrer

a, b. ..... f, g ......